Hivatalos iratok hiteles német fordítása 2021

Magyar-német hiteles fordítások a német jog szerint
Tartalomhoz ugrás
Válaszok gyakran feltett kérdésekre
 
 
Ragaszkodnak a német/osztrák hatóságok a hiteles fordításokhoz?
 
Igen! Ennek törvényes okai vannak. Csak olyan fordítás fogadható el Ausztriában és Németországban hitelesnek és hivatalosnak, amelyet egy német vagy osztrák bíróság által fordítások készítésére és hitelesítésére meghatalmazott fordító pecsételt le és írt alá.
 
 
Minden okirat fordítását hiteles változatban kell bemutatni?
 
Nem. A hatósági fordításokon kívül egyéb intézmények is megkövetelhetik a hiteles fordítást, azonban ez nem mindig van így. Ügyintézője válogatja. Olykor elegendő a nem hiteles fordítás is. Érdeklődjön az ügyintézőnél!
 

Minden okiratot eredetiben kell bemutatni?

Nem. Sokszor elegendő a hiteles, illetve nem hiteles fénymásolat is. Nem német nyelvű dokumentumokról közjegyző készíthet hiteles fénymásolatot. Eredeti dokumentumokhoz olykor úgynevezett apostille-t kell csatolni. Magyarországon apostille (a 1961-es Hágai Egyezmény értelmében) a következő hatóságoktól kapható: Külügyminisztérium (pl anyakönyvi kivonatok, bizonyítványok), Igazságügyi Minisztérium (bírósági ítéletek stb.), Közjegyzői Kamara (közjegyzői okiratok felülhitelesítése). Magyarország külképviseletei nem jogosultak apostille kiállítására!


Mi a különbség a hites tolmács és a meghatalmazott/felesketett fordító között?
 
Tolmácsokat a bíróságok olyan esetben szoktak felesketni, amikor egy bizonyos tolmács gyakran tolmácskodik bíróságok előtt, és minden esetben el kellene mondania az eskü szövegét, ami késleltetné a bíróság munkáját. Ezért az ilyen tolmácsokat az illetékes bíróság egyszer egy bizonyos időre esketi fel, és a tolmács a bíróság előtt mindig erre az esküre hivatkozik („esküszöm, hogy legjobb tudásom szerint fogom lefordítani az elmondottakat”).
 
A tolmácsok NEM jogosultak hiteles fordítások (írásbeli) készítésére, mivel a tolmácstevékenység szóbeli, a fordítói tevékenység pedig írásbeli.
 
A fordítói meghatalmazáshoz felsőfokú nyelvtudást, és jelentős szakmai tapasztalatot szükséges igazolni.
 
 
Miért magasabbak az Önök árai a magyarországi fordítók árainál?
 
Áraink - eltekintve a fix áras bírósági fordításoktól - a németországi átlagos árszínvonal alsó peremén mozognak. Ha figyelembe vesszük, hogy a fordítást a németországi állami magyar-német nyelvvizsga-bizottság volt elnöke készíti, aki több mint 4 évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, akkor megállapíthatjuk, hogy a fordításaink verhetetlenül olcsók! Ezek a munkák sem a tartalom, sem pedig a külalak tekintetében nem hasonlíthatók össze egyetlen magyarországi fordító fordításaival-ferdítéseivel sem. Arról nem is beszélve, hogy egyetlen magyarországi fordító sem jogosult fordítások hitelesítésére, mivel magyar bíróságok nem adnak hitelesítési jogot magánszemélyeknek, és ha még adnának is, az Németországban és Ausztriában nem lenne érvényes, így ezek a fordítások Magyarországon kívül használhatatlanok!
Gondoljon arra, hogy a hiteles fordítás egyszeri befektetés a jövőjébe! Ezen áll vagy bukik, hogy elismerik-e a végzettségét, mennyi idő alatt bonyolódik le a folyamat, hogy kap-e munkát vagy sem, vagy pedig hogy a német hatóság gördít-e adminisztratív akadályt a házasságkötése vagy a letelepedése elé. A kifogástalan és rendkívül – páratlanul! – tetszetős fordítás alapvetően felgyorsíthatja az ügyintézést.


A nyugdíjas Jani bácsi oldalanként 20 euróért lefordítja

Hagyjuk Jani bácsit dolgozni! Jani bácsi munkája és a mi professzionális fordításaink között akkora a különbség, mint egy Trabant és egy Mercedes között.
Ha Jani bácsi - nagy valószínűséggel - hibát vét, akkor az megakaszthatja például a végzettség elismerési eljárását, vagy el kell tolni miatta egy esküvőt.

A speciális okiratpapírra készülő, csúcsminőségű fordításaink jelentősen meggyorsítják a hivatalos eljárásokat, és megkönnyítik az ügyfeleink életét.

Mindenki azt kapja, amiért fizet.

 
Kötelesek elismerni a német vagy osztrák hatóságok a hiteles fordításunkat?
 
Igen! Törvényes kötelességük, semmiféle kifogást nem emelhetnek.
 
 
Összefűzik az eredeti iratot a hiteles fordítással?
 
Nem! Ilyen barbárságra legfeljebb az OFFI nevű magyar intézmény vetemedik. A bizonyítvány vagy egyéb dokumentum átszúrása rongálásnak minősül, így akár fennáll az OFFI kártérítési kötelezettsége is! Mindig csak az okmány fénymásolatát fűzzük össze – külön kívánságra – az eredeti dokumentum fénymásolatával. Megjegyzés: ha az adott okmányt történetesen később nem csak németre, hanem pl. angolra is le kell fordítani, akkor az angol fordítást mihez fűzik hozzá, ha már csatolva van a német fordítás az eredeti dokumentumhoz?
 
 
Mi az az okiratpapír?
 
Olyan, különleges technikával nyomtatott papír, ami megakadályozza a hamisítást, és rendkívül tetszetős külalakot kölcsönöz a fordításnak.
 
 
Mennyi idő alatt készül el a fordítás?
 
Ez a fordítandó anyag mennyiségétől függ. Az OFFI-val és egyéb fordítóirodákkal szemben nálunk nincs sürgősségi felár, legalábbis a magyar-német fordítások tekintetében.


Mi a helyzet, ha két, Németországban idegen nyelv között szükséges a hiteles fordítás (pl. angolról franciára)?

A külképviseletek általában nem szokták elfogadni, ha a hiteles fordítás például románról németre, majd németről magyarra történik. Ebben az esetben egy hiteles fordítást fordítunk még egyszer hitelesen a célnyelvre.
Ezt minden esetben tisztázni kell a külképviselettel, azaz a konzuli osztállyal vagy az egyéb intézkedő hatóság képviselőjével.
Számos munkatársunk egyszerre több nyelven készítendő fordítások hitelesítésére is meg van hatalmazva, például német-magyar-román, vagy német-magyar-szerb vonatkozásban. Ha tehát ez a munkatársunk készít román-magyar vagy szerb-magyar fordítást, akkor azt a magyar külképviseletek el szokták fogadni. A magyarországi jogi forgalomhoz azonban ilyen esetben is szükséges a konzuli felülhitelesítés, ugyanis a magyar hatóságok nem tudhatják, hogy X vagy Y úr, illetve úrhölgy meghatalmazott, hivatalos fordító Németországban.
 
 
Hol adható le személyesen a fordítandó anyag?
 
Magyarországon: Budapesten a XIII. kerület, Pannonia utcában lévő irodánkban előzetes időpont-egyeztetés alapján (06 30 251 7559). A világjárvány miatt kérjük az időbeni egyeztetést!
 
Németországban: Moersben (Ruhr-vidék, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány) a Wallzentrumban lévő irodánkban, ahol rendszeres félfogadási időnk van (ebédidő: 13-tól 15 óráig). A félfogadási idők a világjárvány alatt is változatlanok.
 


© 2017-2020 by The FL Intercoop Group
Budapest – Birmingham – Liverpool – Moers
Vissza a tartalomhoz