Német hiteles fordítás - Hivatalos iratok hiteles német fordítása 2021

Magyar-német hiteles fordítások a német jog szerint
Tartalomhoz ugrás

Német hiteles fordítás

Német-magyar, magyar-német hiteles fordítások hatósági használatra - 1984 óta

Ficsor Lászlót a Düsseldorfi Tartományi Felsőbíróság 1984-ben hatalmazta meg hiteles magyar-német fordítások illetve hiteles német-magyar fordítások készítésére. A meghatalmazást 2011-ben, majd 2016-ban újra meghosszabbította a tartományi felsőbíróság.

A német hiteles fordítás számos formai követelmény betartását teszi szükségessé.

A német hiteles fordítás mindig a címsorral kezdődik: "Hiteles fordítás a német nyelvről" illetve "Beglaubigte Übersetzung aus der ungarischen Sprache" attól függően, hogy a hiteles fordítás németről magyarra vagy magyarról németre történik.

A hiteles német fordítás címsorából a "hiteles" illetve a "Beglaubigte" kimaradhat, hiszen a hiteles német fordítás vagy a hiteles angol fordítás végén amúgyis szerepel a fordítói hitelesítő záradék, bélyegző formájában, Ficsor László aláírásával ellátva.

A hiteles német fordításban

  • megjelölésre kerül a lefordított lapszám

  • utalás történik a nyomdai bejegyzésekre

  • lefordításra kerülnek a bélyegzők

  • az olvashatatlan helyek unleserlich-ként (= olvashatatlan) vannak jelölve


A hiteles német fordítás külalakja olyan módon hasonlít az eredeti dokumentum formázásához, hogy az egyes hitelesen lefordított oldalakat vagy részeket már csupán a formázás alapján is fel lehessen ismerni, és meg lehessen különböztetni.

Figyelem! Ne fogadja el az olyan ajánlatokat, amelyekben a hiteles fordítást elektronikus úton, online küldik meg Önnek! A beszkennelt, majd Ön által otthon kinyomtatott példányon a szakértő köztisztviselői szem azonnal észre fogja venni, hogy a bélyegző és az aláírás nem eredeti, ezért nem fogja elfogadni a hiteles német fordítást!
Irodánkban személyesen átveheti a kész eredeti hiteles német fordítást, vagy azt - a tiszteletdíj előzetes átutalását követően - postai úton, esetleg futárszolgálattal juttatjuk el Önnek.


Milyen iratok hiteles fordítására lehet szükség?

Bizonyítványok, igazolások, egyetemi vagy főiskolai oklevél, szakorvosi bizonyítvány, szakképzettséget bizonyító dokumentum, megfelelőségi igazolás hiteles német fordítása
nyilvánosan vezetett jegyzékekből kiállított kivonatok (születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat, telekkönyvi kivonat, cégjegyzék, társasági szerződés, erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély, balesetmentességi igazolás stb.) hiteles német fordítása
bírósági ítélet, végzés, jegyzőkönyv hiteles német fordítása
egyéb, bármely hatóság illetve hivatal által kiállított dokumentumok hiteles német fordítása

Hiteles fordítás magyarról angolra és angolról magyarra!

További nyelvpárok hiteles fordítása, pl. német-angol, román-német, török-német, orosz-német, német-spanyol hiteles fordítás, szintén budapesti átvétellel.
Érdeklődjön!
Telefon:

+36 30 942 1485
vagy
+49 175 16 23 8 23


MAGYARUL BESZÉLÜNK!
Várjuk hívását!


További webhelyeink gyűjtőoldala:

www.ungarn.website


Lieselore Cyrus német nagykövet és Ficsor László

Dr. Czukor József berlini magyar nagykövet, Ficsor László, és Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes

Ficsor László, Lukács József kölni magyar plébános, és Dr. Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása

© 2017-2024 by The FL Intercoop Group
Budapest – Birmingham – Liverpool – Moers
Vissza a tartalomhoz