Magyarországon is hiteles - Hivatalos iratok hiteles német fordítása 2021

Magyar-német hiteles fordítások a német jog szerint
Tartalomhoz ugrás

Magyarországon is hiteles

Hiteles német-magyar fordítás magyarországi jogi forgalomban?

Igen! Ehhez sem kell az OFFI! Elegendő, ha a hiteles német-magyar fordítást a németországi magyar külképviselet konzuli osztálya hitelesítő (legalizációs) záradékkal látja el. Mellékelten egy példa egy ilyen hiteles német-magyar fordításra.

Költség: oldalanként 20 euró konzuli illeték (2015. márciusi állapot).
Kérjük, érdeklődjön a magyar nagykövetség konzuli osztályán, vagy a külföldi magyar főkonzulátusokon (Németországban: München, Düsseldorf és Stuttgart).


Címek:
http://ungarn.center/old/berlin.html
http://ungarn.center/old/duesseldorf.html
http://ungarn.center/old/muenchen.html


A külföldi felhasználásra szánt okiratok felülhitelesítése


Utolsó módosítás dátuma: 2019-07-05 14:41:03
A  külpolitikáért felelős miniszter külföldi felhasználás céljából  felülhitelesíti a magyar központi államigazgatási szervek vagy  közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására törvényben vagy  kormányrendeletben feljogosított szervezetek, köztestületek vagy  személyek által kiállított okiraton szereplő aláírást és  bélyegzőnyomatot.

Jogosultak köre

Bármely  természetes személy – állampolgárságtól függetlenül – vagy jogi személy  jogosult, aki magyar közokiratot kíván külföldön felhasználni.

Mit kell tennie

A  felülhitelesítési eljárás kérelemre indul, melyet az kérelmező kitölt  és személyesen benyújt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Hitelesítési  Ügyfélszolgálatán. (Az ügyfélfogadás rendjét itt találja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/felulhitelesites)

Fizetési kötelezettség

Az  okiratok felülhitelesítésének konzuli díja felülhitelesítendő  aláírásonként 5500 Ft, külképviseleten történő benyújtás esetén 20 EUR.  Az eljárás díját a kérelem benyújtásakor kell kiegyenlíteni.

Eljáró szerv

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Egyéb információk

Az  okiratokat Apostille tanúsítvánnyal vagy ’klasszikus’ miniszteri  felülhitelesítéssel kell ellátni annak alapján, hogy mely állam  hatóságai előtt kívánják azokat felhasználni.
 
  • A Külgazdasági és Külügyminisztérium azon államok vonatkozásában,  amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok  diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének)  mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezménynek (a  továbbiakban: Apostille Egyezmény), az Apostille Egyezményt  Magyarországon kihirdető 1973 évi 11. tvr-ben meghatározott körben az  okiratokat Apostille tanúsítvánnyal látja el. Az Egyezmény részes  államainak folyamatosan frissített listája az alábbi oldalon  található. Ezekben az esetekben az okirat az Egyezményben részes  bármely államban minden további felülhitelesítés nélkül felhasználható.
  • Azon államok tekintetében, amelyek nem csatlakoztak az Apostille  Egyezményhez, a Külgazdasági és Külügyminisztérium az okiratok  miniszteri felülhitelesítését végzi el, ezekben az esetekben az  okiratokat a Külgazdasági és Külügyminisztériumban történt  felülhitelesítést követően a felhasználás szerinti ország Magyarországon  akkreditált külképviseletének diplomáciai felülhitelesítésével is el  kell látni.

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény  
 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes okiratokat az Apostille  tanúsítvány kiállítása, illetve a miniszteri felülhitelesítés előtt  közbenső felülhitelesítéssel is el kell látni. Az ezt kiállító magyar  hatóság okirat típusonként eltérő lehet (A közbenső felülhitelesítést  végző szervek listája a Konzuli Szolgálat oldalon található).
 
Tájékoztatjuk továbbá a kérelmezőket, hogy 2019. február 16-tól  alkalmazandó az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli  bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad  mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról  szóló 2016/1196 számú európai parlamenti és tanácsi rendelet. A rendelet  értelmében a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó közokiratok  mentesülnek a felülhitelesítés és Apostille alól, amennyiben a közokirat  Az Európai Unió valamely tagállamának hatóságai által az adott tagállam  nemzeti jogának megfelelően kerül kiállításra és az Európai Unió másik  tagállamának hatósága előtt kerül bemutatásra.

 
A rendelet hatálya a következő területeken kibocsátott közokiratokra  terjed ki (zárójelben jelezve, hogy ennek melyik magyar okiratfajta  felel meg):

a)        születés (születési anyakönyvi kivonat)

b)        életbenlét (életbenlétről kiállított tanúsítvány)
 
c)        haláleset (halotti anyakönyvi kivonat, holtnak  nyilvánításról hozott bírósági végzés, halál tényének megállapításáról  szóló bírósági végzés)
 
d)        név (névváltoztatási okirat)
 
e)        házasságkötés, beleértve a házasságkötési képességet és a  családi állapotot (házassági anyakönyvi kivonat, családi állapot  igazolás)
 
f)         a házasság felbontása, különválás vagy a házasság  érvénytelenítése (házasság felbontásáról szóló bírósági ítélet, házasság  érvénytelenítéséről szóló bírósági ítélet, házasság érvényességének  megállapításáról szól bírósági ítélet, házasság létezésének vagy nem  létezésének megállapításáról szóló bírósági ítélet)
 
g)        bejegyzett élettársi kapcsolat, beleértve a bejegyzett  élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi  kapcsolattal összefüggő jogállást (anyakönyvi kivonat bejegyzett  élettársi kapcsolatról, családi állapot igazolás)
 
h)        bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése, a bejegyzett  élettársi kapcsolatban élők különválása vagy a bejegyzett élettársi  kapcsolat érvénytelenítése (bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző  általi megszüntetése tárgyában hozott végzés)
 
i)         leszármazás (születési anyakönyvi kivonat, apaság  megállapításáról szóló bírósági ítélet, apaság vélelmének megdöntéséről  szóló bírósági végzés vagy ítélet, anyaság megállapításáról szóló  bírósági ítélet)
 
j)         örökbefogadás (örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat, örökbefogadás felbontásáról szóló bírósági ítélet)
 
k)        lakóhely és/vagy tartózkodási hely (lakcímet igazoló hatósági igazolvány)
 
l)         állampolgárság (állampolgársági bizonyítvány)
 
m)       büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvány)

© 2017-2024 by The FL Intercoop Group
Budapest – Birmingham – Liverpool – Moers
Vissza a tartalomhoz